ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام  3
ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام

این پژوهش در پی طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس «عفو و گذشت با نگاه به منابع اسلامی» به منظور سنجش میزان عفو و گذشت در میان دانشجویان و طلاب گرامی است. بدین‌منظور، ابتدا با استفاده از منابع معتبر اسلامی، مؤلفه‌های عفو و گذشت تهیه و ...

ملاک ارزیابی کشف و رؤیای صادقه در عرفان  3
ملاک ارزیابی کشف و رؤیای صادقه در عرفان

ملاک ارزیابی کشف و رؤیای صادقه در عرفان چکیده کشف، مکاشفه و رؤیای صالح از جمله کلمات کلیدی عرفان محسوب می‌گردند و در تمام مکاتب تصوف و عرفان اسلامی این اصطلاحات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. این واژگان از لحاظ معنایی به یکدیگر نزدیک‌اند. ...

تعداد آیات منسوخ  6
تعداد آیات منسوخ

آیات منسوخ در قرآن چه تعداد است؟

قلب و گل سرسبد قرآن  7
قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟

احادیث طبی  5235
احادیث طبی

نظر شما در مورد روایات طبی اسلامی چیست؟

مصحف حضرت فاطمه(س)  4426
مصحف حضرت فاطمه(س)

مصحف حضرت فاطمه(س) چیست و چه محتوایی دارد؟ این مصحف اکنون کجاست؟ مگر ممکن است جبرئیل بر غیر پیامبر نازل شود؟

ضوابط کارکردگرایی در نگاه به دین  14
ضوابط کارکردگرایی در نگاه به دین

نگاه عمل‌گرایانه و توجه به کارکردهای دین، یکی از روش‌هایی است که در حوزه دین‌پژوهی و عرصه تبلیغ دین مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نصوص دینی نیز استفاده از این روش قابل مشاهده است؛ ولی نکته مهم در استفاده از این روش اینکه استفاده از ...

نقش منابع دینی در حکمت متعالیه  15
نقش منابع دینی در حکمت متعالیه

نگرشی که ملاصدرا، حکیم بی‌نظیر شیرازی سده 11 هجری به فلسفه دارد، تا حدودی متفاوت از سایر دیدگاه‌هاست. او فلسفه و حکمت را نردبان رشد و ترقی انسانیت، سکوی پرتاب به سوی خدا و در یک جمله آن را مقدمه تشبه انسان به آفریدگارش می‌داند ...

صفحه از 914
تعداد موارد : 7310