بررسى مفهوم خودشناسى از نگاه اسلام و استنتاج اهداف و روش ‏هاى تربيتى آن  6
بررسى مفهوم خودشناسى از نگاه اسلام و استنتاج اهداف و روش ‏هاى تربيتى آن

در بينش اسلام، خودشناسى مفهومى اساسى است كه از دو راه معرفت انفسى و آفاقى ممكن و ميسر مى شود و خود منشأ بسيارى از آموزه هاى اخلاقى و تربيتى مى باشد. بر اين اساس، اين نوشتار به بررسى مفهوم خودشناسى از نگاه اسلام و ...

نقش ولايت‏ پذيرى اهل‏بيت عليهم‏ السلام در امنيت فردى و تحليل روان‏ شناختى آن  6
نقش ولايت‏ پذيرى اهل‏بيت عليهم‏ السلام در امنيت فردى و تحليل روان‏ شناختى آن

هدف اين پژوهش، بررسى نقش ولايت پذيرى اهل بيت عليهم السلام در تأمين امنيت فردى انسان مؤمن است. امنيت يكى از نيازهاى پايه بشرى است كه در سايه آن، تحقق ديگر نيازها امكان پذير مى باشد. در اين نوشتار، ابتدا اهميت امنيت از ديدگاه دين ...

تعامل رفتارى همسران از نگاه اسلام و روان شناسى  9
تعامل رفتارى همسران از نگاه اسلام و روان شناسى

يكى از عوامل سلامت، پايدارى و تحكيم خانواده، وجود تعامل صحيح و سازنده همسران مى باشد. يك بخش اين تعامل، تعامل رفتارى همسران است كه در قالب وظايف و نقش ها تعريف مى گردد. هدف اين پژوهش آن است كه با شيوه توصيفى ـ تحليلى، ...

مسائل اخلاقى در مشاوره اسلامى در رابطه با مراجعان  8
مسائل اخلاقى در مشاوره اسلامى در رابطه با مراجعان

اين پژوهش درصدد بررسى مسائل اخلاقى است كه مشاور اسلامى بايد در رابطه با مراجعان رعايت نمايد. اين پژوهش اسنادى، با بررسى آيات و روايات ناظر به اين موضوع، به مسائل اخلاقى زير در رابطه مشاور با مراجعان دست يافته است: تكريم مراجع، خوش گفتارى ...

بررسى مفهوم روان شناختى كبر در منابع اسلامى و مقايسه آن با خودشيفتگى  6
بررسى مفهوم روان شناختى كبر در منابع اسلامى و مقايسه آن با خودشيفتگى

پژوهش حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى، و با هدف بررسى ارتباط ميان مفاهيم روان شناختى و اخلاقى، به تبيين رابطه كبر و خودشيفتگى با ديدگاه روان شناختى پرداخته است. در اين پژوهش، ابتدا مفهوم «كبر» از منظر قرآن و روايات و همچنين نظر علماى اخلاق، ...

زينب عليها السلام الگوى سلامت روان  10
زينب عليها السلام الگوى سلامت روان

اين نوشتار درصدد است نگرش حضرت زينب عليها السلام را به واقعه كربلا، از ديدگاه شناختى بك، مورد بررسى قرار دهد و با رويكرد توصيفى ـ تحليلى، سخنان بزرگ بانوى اسلام را در خلال حادثه كربلا استخراج نمايد. سپس با تبيين آن بر اساس سه ...

بررسى تطبيقى روش هاى تربيتى حضرت زهرا عليها السلام در فرزندپرورى با روش هاى تربيتى عصر مدرن  12
بررسى تطبيقى روش هاى تربيتى حضرت زهرا عليها السلام در فرزندپرورى با روش هاى تربيتى عصر مدرن

روش تربيتى به معناى فنون و شيوه هايى است كه اهداف تربيت را به ثمر مى رساند. روش هاى تربيتى فرزندپرورى، فنونى در جهت پرورش و استحكام بخشى شخصيت كودك مى باشد و در هر رويكرد، به واسطه اصول و مبانى متفاوت، اهداف، مراحل و ...

مقابله معنوى با تنيدگى ها از ديدگاه اسلام  11
مقابله معنوى با تنيدگى ها از ديدگاه اسلام

در روان شناسى براى مقابله با تنيدگى (استرس) راهبردهايى مطرح شده است. اين راهبردها براى كمك به افراد در برابر تنيدگى هاى نسبتا خفيف مؤثرند، اما در وضعيت هاى بسيار دشوار مقابله هاى معنوى كارسازترند. اين مقابله ها به باورها و فعاليت هاى دينى اشاره ...

صفحه از 939
تعداد موارد : 7512