مقصود از اجازه دادن خدا برای کشته شدن امام حسین علیه السلام و یارانش  9
مقصود از اجازه دادن خدا برای کشته شدن امام حسین علیه السلام و یارانش

مقصود از اجازه دادن خدا برای کشته شدن امام حسین(ع) و یارانش چیست؟

توان جنگی یاران امام حسین(ع)  9
توان جنگی یاران امام حسین(ع)

توان جنگی یاران امام حسین(ع) در چه حد بود؟

شهادت بیش از 50 تن در عاشورا با حمله نخست  8
شهادت بیش از 50 تن در عاشورا با حمله نخست

آیا درست است که دشمنان در حملۀ نخست، بیش از پنجاه تن از اصحاب امام حسین(ع) را به شهادت رساندند؟

اتمام حجت امام حسین(ع) پیش از جنگ  8
اتمام حجت امام حسین(ع) پیش از جنگ

آیا امام حسین(ع) پیش از جنگ، با سپاه دشمن اتمام حجّت کرد و به آنان فهماند که راه خطا می روند؟

غافر، غفور، غفار  5
غافر، غفور، غفار

واژه های غافر، غفور و غفار ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟

غائب  3
غائب

غائب به عنوان یکی از صفات الهی را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.

عَون بن عبد اللّه بن جعفر طیار  4
عَون بن عبد اللّه بن جعفر طیار

عَون بن عبد اللّه بن جعفر طیار کیست؟

عوف بن عبد اللّه بن اَحمَر  7
عوف بن عبد اللّه بن اَحمَر

عوف بن عبد اللّه بن اَحمَر کیست؟

صفحه از 766
تعداد موارد : 6128