سنّ ازدواج؛ عوامل افزايش و راهبردهاى كاهش آن  22
سنّ ازدواج؛ عوامل افزايش و راهبردهاى كاهش آن

بالا رفتن سن ازدواج يكى از معضلات مهم جوامع بشرى است؛ زيرا با افزايش سن ازدواج، جوانان از شيوه بهنجار ارضاى غريزه جنسى و آثار و فوايد آن محروم مى شوند. در جوامع گذشته پسران و دختران با رسيدن به سن بلوغ، يا كمى بعد ...

حب و بغض در تحليلى روان شناختى با نگاهى به آيات و روايات  19
حب و بغض در تحليلى روان شناختى با نگاهى به آيات و روايات

امروز ترديد در فعاليت هاى برنامه ريزى شده دشمن براى هجوم به فرهنگ دينى و ارزش هاى اسلامى و انقلابى ما، نشانه بى خبرى و غفلت و سادگى است. معرفى الگوهاى ناسالم به جوانان و كشاندن آنان به وادى عشق هاى سرابى و نمونه هاى ...

وعظ در فرهنگ اسلامى مفهوم شناسى و بررسى ساحت هاى روان شناختى  17
وعظ در فرهنگ اسلامى مفهوم شناسى و بررسى ساحت هاى روان شناختى

موعظه، مسئله اى رايج در جوامع مذهبى است كه در آموزه هاى دينى به آن توجه خاص شده است. اين مقاله درصدد است تا ابعاد اين پديده را از منظر آيات و روايات مورد بررسى قرار داده، سپس ارتباط اين مفهوم را با روان شناسى ...

ثبات و تغيير شخصيت  21
ثبات و تغيير شخصيت

به راستى شخصيت انسان چگونه شكل مى گيرد؟ پس از شكل گيرى، آيا امكان تغيير و تحوّل در آن وجود دارد؟ اين دو، از موضوعات مهم و مطرح در دانش روان شناختى است. در اين مقاله به ارائه رويكرد صفات در روان شناسى و دين ...

الگوها و نظريه هاى عمده بهداشت روانى  19
الگوها و نظريه هاى عمده بهداشت روانى

يكى از مسائل مهم جهان امروز مسئله بهداشت و سلامت انسان است. بدون شك، سلامت جسمانى و روانى افراد جامعه اهميت بسزايى دارد. تأمين سلامتى اقشار جامعه يكى از مسائل اساسى هر كشورى است كه بايد آن را از سه بعد جسمى، روانى و اجتماعى ...

مهم ترين آسيب جنسى دوران نوجوانى و راه كارهاى پيش گيرى و درمان  15
مهم ترين آسيب جنسى دوران نوجوانى و راه كارهاى پيش گيرى و درمان

تربيت جنسى نوجوان بخش مهمى از وظايف مربّيان و روان شناسان محسوب مى شود؛ چه اينكه از يك سو، نوجوانى دوره حساس، سرنوشت ساز و تعيين كننده بوده و از سوى ديگر، كوتاهى در امر تربيت جنسى اين قشر از جامعه، خسارت هاى جبران ناپذيرى ...

توسّل به اولياى خدا  14
توسّل به اولياى خدا

يكى از انواع دعاهايى كه در ميان مسلمانان، به ويژه شيعيان، مرسوم مى باشد، توسل و استعانت از پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) است كه حتى از نظر لفظ هم به شكل ندا و دعا بيان مى شود؛ مانند «يا رسول اللّه»، «يا على بن ...

تكاليف شرعى؛ توهين يا تكريم؟  10
تكاليف شرعى؛ توهين يا تكريم؟

برخى مكاتب بشرى همچون اديان آسمانى مكلف بودن انسان را مى پذيرند. اما دوران معاصر، دوران رشد مكاتب جديدى است كه بر مبناى انسان محورى شكل گرفته است؛ مكاتبى كه غالباً حق محورى را بر تكليف محورى ترجيح داده و انسان را به سوى آشنايى ...

صفحه از 172
تعداد موارد : 1375