تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة

مجموعه ای از احادیث در ابواب مختلف فقه که بسیار مورد مراجعه ی فقیهان است.

موسوعه آیات و روایات فقه پزشکی تدوین می‌شود

مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از تدوین موسوعه آیات و روایات فقه پزشکی خبر داد.

ارتقای اعتبار مستندات حديثی فقهی با رویکرد حدیث‌پژوهی مقارن

برگزیده جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی با بیان اینکه اشتراک متنی و محتوايی احادیث فقهی شیعه و سنی ظرفيت عظيمی برای ...

اعتبار ویژه حديث فقهیِ مشترک ميان مذاهب در حدیث اسلامی

نشست علمی «حديث فقهی مشترک ميان مذاهب اسلامی حجيت و قواعد هم عرض آن» از پيوسته نشست های سيد مرتضی ...

مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة

این مجموعه به گرد آوری و تحقیق روایات اهل سنت و آثار صحابه، تابعین و فقهای آنها در دو قرن ...

نقد روايات فقهی منقول از علی بن ابی‌طالب(ع) در تفسير الدر المنثور

تفسير الدر المنثور سيوطی از تفاسير روايی اهل تسنن و از جمله تفاسير ترتيبی است که در آن، روايات بدون ...