بررسی احادیث فقهی مشترک میان مذاهب اسلامی

نشست علمی «احادیث فقهی مشترک میان مذاهب اسلامی، حجّیّت و قواعد هم عرض آن» برگزار می‌شود.

نمادی از تلاش جدی شيعيان ايران در جهت هم گرایی مذاهب اسلامی

دکتر أحمد محمود کريمه استاد دانشگاه الازهر در مصاحبه با روزنامه مصری گفت: «موسوعة الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية» ، نمادی ...