تاريخ : سه شنبه 1396/6/21
کد خبر: 60648
کامیابی و ناکامی در جهان بینیِ اسلامی

کامیابی و ناکامی در جهان بینیِ اسلامی

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در ادامه تفسیر آیه پنجم از سورة بقره گفت : قرآن پس از توصیف متقیان به ایمان، اقامة نماز، انفاق و یقین به آخرت در آیات نخستینِ سوره بقره، با تأکید، اهل تقوا را همان «مفلحان» دانسته است، بنابراین، همه آثار تقوا ، آثار و نشانه های فلاح نیز هست .

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در ادامة تفسیر آیه پنجم از سورة بقره که امروز در حوزه علمیه آستان مقدس برگزار شد گفت :
«قرآن پس از توصیف متقیان به ایمان ، اقامة نماز ، انفاق و یقین به آخرت در آیات نخستینِ سوره بقره ، با تأکید ، اهل تقوا را همان « مفلحان » دانسته است ، بنابراین ، همه آثار تقوا ، آثار و نشانه های فلاح نیز هست .»

آیت الله ری شهری گفت :
«در این رابطه ، آیاتی که برکات تقوا را بیان کرده اند سه دسته اند :

دستة اول : اشاره به کامیابی متقیان در دنیا دارند ؛ دستة دوم : اشاره به کامیابی متقیان در آخرت ، و دستة سوم کامیابی متقیان در دنیا و آخرت را بیان می کنند .

وی در ادامه افزود : برای تبیین دقیق تر فلاح و کامیابی متقیان در دنیا ، در این جلسه توضیح کوتاهی داریم درباره خیر و شر ، کامیابی و ناکامی در جهان بینی اسلامی .»

رئیس مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث گفت :
« در جهان بینی اسلامی ، خیر ، سعادت ، فلاح و کامیابی ، لذتی است که برای زندگی همیشگی انسان سودمند باشد ، در مقابل ، شر ، زیان و ناکامی ، رنجی است که برای زندگی همیشگی انسان زیانبار باشد . بر این اساس ، در جهان بینی اسلامی ، رنجی که پس از آن کامیابی همیشگی در بهشت جاوید است ، شر و ناکامی محسوب نمی شود ، در مقابل ، لذتی که رنج و درد و ناکامی همیشگی دوزخیان را در پی دارد ، کامیابی به حساب نمی آید .»

این مفسر قرآن در ادامه افزود:
« از این رو ، قرآن کریم شهادت در راه خدا را خیر  و سعادت و کامیابی می داند در صورتی که در جهان بینی مادیگرایانه شر و ناکامی است . همچنین ، ثروت فراوان که از نظر قرآن برای رفاه زدگان و استثمارگران ، شر ، ناکامی و مایه بدبختی است ، در صورتی که در جهان بینی مادیگرایانه چنین ثروتی کامیابی و خوشبختی محسوب می شود .»

آیت الله ری شهری در ادامه بحثِ تفسیر دومین دسته از آیات قرآن که فلاح و کامیابی معنوی و اخروی را تبیین می کنند افزود :
«آیاتی که برکات تقوا را برای زندگی همیشگی انسان بیان کرده اند در واقع فلاح و کامیابی معنوی بشر را تفسیرمی نمایند مانند : آیة بیست و نهم انفال که دربارة نقش تقوا در پیدایش روشن بینی و بصیرت و آمرزش گناهان است و آیات ۵۴ و ۵۵ سورة قمر که اشاره به لذت های مافوق تصور انسان در بهشت جاوید دارند.»

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :