گزارشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ مجلسی‌ اول ‌در ‌«روضة‌المتقین»

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی کریمیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 134-162

چکیده :

کتاب روضه المتقین فی شرح اخبار الائمه المعصومین (ع) تالیف ملا محمد تقی مجلسی(ع)، شرحی کامل بر کتاب من لایحضره الفقیه است. شارح که در اواخر عمر شریفش به نگارش این اثر پرداخته، عصاره حیات علمی اش را در آن به یادگار گذاشته است. در این نوشته سعی شده ضمن بررسی شخصیت مولف به صورت مختصر، به توضیح فعالیت های حدیثی او در این کتاب پرداخته شود. این فعالیت ها در محورهایی کلی چون: فقه الحدیث، تخریج احادیث، شرح عبارت های شیخ صدوق(ره) و مستندسازی آنها، جمع آوری فتاوای فقهای دیگر و شرح مشیخه تحقق یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه الحدیث ،روضه المتقین ،مجلسی اول ،من لایحضره الفقیه ،شرح المشیخه