روز خروج امام حسین(ع) از مکه

پرسش :

امام حسین(ع) در چه روزی از مکه خارج شد؟پاسخ :

این که امام حسین(ع) در دهه اوّل ذی حجّه ، از مکه خارج شده ، ظاهرا مورد اتّفاق مورّخان است ؛ امّا در باره روز خروج ایشان ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی روز خروج را سوم ، [1] برخی هفتم ، [2] برخی هشتم [3] و برخی نهم [4] ذی حجّه گزارش کرده اند ؛ ولی قول مشهور و درست تر ، این است که امام(ع) در روز تَروِیه ؛ یعنی هشتم ذی حجّه ، از مکه خارج شده است . روایت صحیحی که معاویة بن عمّار از امام صادق(ع) نقل کرده [5] نیز این نظر را تأیید می کند .


[1] ر. ك: ص107 ح1402 و ص 109 ح 1403.

[2] الكافى : ج 4 ص 535 ح 3 ، تذكرة الخواصّ : ص 240 . نيز ، ر . ك: همين دانش نامه : ج5 ص 103 ح 1396 .

[3] ر. ك: ص 105 ح 1397 ـ 1402.

[4] أنساب الأشراف : ج 3 ص 371 . نيز ، ر. ك: همين دانش نامه : ج5 ص 107 ح 1401.

[5] ر. ك: ص 105 ح 1398. پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت