روز خروج امام حسین(ع) از مکه

پرسش :

امام حسین(ع) در چه روزی از مکه خارج شد؟پاسخ :

این که امام حسین(ع) در دهه اوّل ذی حجّه ، از مکه خارج شده ، ظاهرا مورد اتّفاق مورّخان است ؛ امّا در باره روز خروج ایشان ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی روز خروج را سوم ، [۱] برخی هفتم ، [۲] برخی هشتم [۳] و برخی نهم [۴] ذی حجّه گزارش کرده اند ؛ ولی قول مشهور و درست تر ، این است که امام(ع) در روز تَروِیه ؛ یعنی هشتم ذی حجّه ، از مکه خارج شده است . روایت صحیحی که معاویة بن عمّار از امام صادق(ع) نقل کرده [۵] نیز این نظر را تأیید می کند .

 

[۱] ر. ك: ص۱۰۷ ح۱۴۰۲ و ص ۱۰۹ ح ۱۴۰۳.

[۲] الكافى : ج ۴ ص ۵۳۵ ح ۳ ، تذكرة الخواصّ : ص ۲۴۰ . نيز ، ر . ك: همين دانش نامه : ج۵ ص ۱۰۳ ح ۱۳۹۶ .

[۳] ر. ك: ص ۱۰۵ ح ۱۳۹۷ ـ ۱۴۰۲.

[۴] أنساب الأشراف : ج ۳ ص ۳۷۱ . نيز ، ر. ك: همين دانش نامه : ج۵ ص ۱۰۷ ح ۱۴۰۱.

[۵] ر. ك: ص ۱۰۵ ح ۱۳۹۸. پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت