1
احادیث برگزیده باب آ ـ الف

باب آ ـ الف

۱.آفَةُ السَّماحَةِ المَنُّ ؛ ۱

۰.آفت بخشش ، منّت گذارى است .

۲.آفَةُ العِبادَةِ الفَترَةُ ؛ ۲

۰.آفت عبادت ، سستى است .

۳.آفَةُ العِلمِ النِّسيانُ ؛ ۳

۰.آفت دانش ، فراموشى است .

۴.اِتَّقوا فِراسَةَ المُؤمِنِ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللّهِ ؛ ۴

۰.از هوشيارى مؤمن پروا كنيد ، كه مؤمن با نور خدا نظر مى كند . ۵

1.معدن الجواهر ، ص ۵۹ .

2.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۱۷ .

3.الخصال ، ص ۴۱۶ .

4.بصائر الدرجات ، ص ۳۷۵ .

5.فراست ، يعنى شناخت باطن امرى با نگريستن به ظاهر آن و مراد از فراست مؤمن ، شناخت هايى است كه با الهامات رحمانى به او افاضه مى شود . بر اساس برخى احاديث ، دريافت ، داراى مراتبى است كه هر مؤمنى از آن برخوردار است . در برخى احاديث نيز آمده است نورى كه مؤمن با آن نظر مى كند ، همان نورى است كه از آن آفريده شده است . مراد از «پروا داشتن» ، شايد اين باشد كه معرفت مؤمن ، معرفتى ربّانى و حكايتگر حقيقتِ امور است كه نبايد بى اهمّيت از كنار آن گذشت .


احادیث برگزیده باب آ ـ الف
 • نام منبع :
  احادیث برگزیده باب آ ـ الف
  منبع :
  گزيده شهاب الاخبار
  توضیح منبع :
  شهاب الأخبار ، كتابى است فراهم آمده از هزار و دويست سخن حكمت آميز و حكمت آموز از رسول خدا در نصايح و سفارش هاى اخلاقى ، و خاتمه اى مشتمل بر دعاهايى از آن حضرت . مؤلّف ، در گزينش و گردآورى سخنان رسول خدا ، اين شيوه را در پيش گرفته كه اسناد احاديث را حذف ، و در صحّت آنها به بلاغت كلام ، اكتفا كرده ، سپس بر اساس تقارب الفاظ و تناسب معانى به تبويب احاديث پرداخته است . گفتنى است قُضاعى پس از شهاب الأخبار به تأليف مسند الشهاب پرداخته و در آن ، احاديث كتاب شهاب را به همراه اسناد آن آورده است .
تعداد بازدید : 2457
صفحه از 12
پرینت  ارسال به