مرکز آموزش الکترونيک

آدرس پایگاه : vu.qhu.ac.ir
وابسته به : دانشگاه قرآن و حدیث
زبان : فارسی
ایمیل : vu@qhu.ac.ir

پایگاه اینترنتی مرکز آموزش الکترونيک دانشگاه قرآن و حدیث

معرفي و  ارائه دوره هاي آموزشي مجازي علوم و معارف حديث در فضاي مجازي
به همراه معرفي بخش ها، زير مجموعه ها،‌رشته ها، استادان و امكان ارتباط مستقيم با آنها و ساير امكانات آموزشي و پژوهشي

بخش های پایگاه:

معرفی
 اعضای مرکز
 دوره‌های آموزشی
 نمایندگی ها
 ضوابط و مستندات
 فروشگاه الکترونیکی
 راهنما
 ارتباط با ما
 ورود به میزکار

سامانۀ مشاهدۀ دروس
(LMS)
سامانه جامع آموزشی
(Naad)

سامانه جامع ارتباط با دانشجویان
(SRM)

سامانه کتابخانه دیجیتال
(Lib)