1
كار امروز را به فردا افكندن

التَّسويف

نهى از كار امروز به فردا افكندن

انظر : التوبة : باب ۴۷۲ ، العمر : باب ۲۸۷۹ .


كار امروز را به فردا افكندن
  • نام منبع :
    كار امروز را به فردا افكندن
    منبع :
    ميزان الحكمه ج5
تعداد بازدید : 2112
صفحه از 4
پرینت  ارسال به