تعداد بازدید : 4040

كنيه ها و القاب ائمه معصومين (ع) كه در دانش حديث بكار مي رود را بيان نمائيد؟

پرسش :

پاسخ :

پرسش و پاسخ

پرسش:
كنيه ها و القاب ائمه معصومين (ع) كه در دانش حديث بكار مي رود را بيان نمائيد؟
پاسخ:
از جمله مباحثي كه اطلاع آن بر محدث لازم است، دانستن القاب و كنيه هاي ائمه است، چه آنكه روات در بيشتر احاديث، از ائمه به كنيه يا لقب نام برده اند. زيرا در لسان عرب، هنگام نام بردن از بزرگان يا مخاطبه با آنان نوعا به كنيه تعبير مى شود و اتفاقا بيشتر كناى ائمه، مشترك بين آنان است و از اين رو احتياج به امتياز آن بواسطه قرائن كلاميه و مقاميه داريم.

۱ ـ ابو القاسم: كنيه حضرت رسول اكرم (ص) و حضرت بقية الله (ع) است و چنانكه در اخبار بطور مطلق ذكر شود مراد حضرت ولى عصر است.

و چون روايت از حضرت امام حسن و امام حسين (ع) نادر است ذكر كنيه ايشان كمتر شده با آنكه كنيت حضرت امام حسن ابو محمد است و كنيت امام حسين ابو عبد الله است (لوامع صاحبقرانى) و كنيه امام صادق (ع) نيز ابو عبد الله است.

۲ ـ ابو الحسن: مشترك بين حضرت امير و حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا و حضرت هادى است منتهى بطور اطلاق يا متداول، حضرت موسى بن جعفر و (بقيد ثانى) حضرت رضا و (بقيد ثالث)، كنيه حضرت هادى است.

۳ ـ ابو محمد: مشترك بين حضرت مجتبى و حضرت زين العابدين و حضرت امام حسن عسكرى است گرچه نوعا در اخبار اطلاق بر اخير مى شود و حضرت زين العابدين را هميشه به اسم ياد مى كنند .

۴ ـ ابو ابراهيم: خاص حضرت موسى بن جعفر (ع) است.

۵ ـ ابو اسحق: مختص به حضرت صادق عليه السلام است.

۶ ـ ابو جعفر: مشترك بين حضرت باقر و امام جواد (ع) است. منتهى چنانچه بطور اطلاق ذكر شود يا به قيد اول، مراد حضرت باقر و باقيد (ثانى) حضرت جواد (ع) است و استعمال «ابو الحسن» در كنيه امير المؤمنين كم و بيشتر ابو الحسنين كه خاص آن جناب است آمده است.

منبع : درایه