تالار مطالعه>كتاب خانه>خير و برکت از نگاه قرآن و حديث

397
خير و برکت از نگاه قرآن و حديث

ك ـ صبر

۸۱۷.امام على عليه السلام:صبور باش؛ چرا كه صبر، شيرين فرجام و خجسته انجام است.

۲ / ۶

عبادت ها و بركت

الف ـ استغفار (آمرزش خواهى)

قرآن

«و اين كه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و به سوى او باز گرديد؛ تا شما را به بهره اى نيكو تا زمانى معيّن، بهره مند سازد و به هر صاحب فضلى، پاداش نيكى اش را بدهد» .

«و اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و به سوى او باز گرديد تا باران رحمتش را از آسمان بر شما فراوان ببارد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد، و هرگز گنهكارانه، رويگردان نشويد» .

حديث

۸۱۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هر كه پيوسته آمرزش خواه باشد، خداوند براى او در هر تنگنايى، راهى براى بيرون آمدن، و در هر اندوهى، گشايشى قرار مى دهد، و از آن جا كه او نمى پندارد، روزى اش مى دهد.


خير و برکت از نگاه قرآن و حديث

فهرست مشخصات چکیده جستجو

  نام منبع : خير و برکت از نگاه قرآن و حديث
  پدید آورنده :
  موضوع : تك نگاريهای موضوعی ، كتاب خانه ، گروه تدوین دانش‏نامه‏ های حدیثی
  سایر پدیدآورندگان : تقديری، محمد؛ محدثی، جواد
  تعداد جلد : 1
  ناشر : سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر : قم
  تاریخ انتشار : 1382
  نوبت چاپ : اوّل
تعداد بازدید : 206641
صفحه از 664