مُرّة بن مُنقِذ بن نُعمان عبدی

مُرّة بن مُنقِذ بن نُعمان عبدی کیست؟
 16

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 17

مدفن شمارى ازعالمان، مشاهير و خلفاى بنى عبّاس در سامرا

از میان عالمان، مشاهير و خلفاى بنى عبّاس چه کسانی در سامرا مدفونند؟
 12

برای استحکام عقل

برای استحکام عقل چه چیزهایی مفید است؟
 19

سلامتی رگ ها

چه چیزهایی برای سلامتیِ رگ ها سودمند است؟
 14

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 14

بارداری مادر امام حسین(ع) به او

مدّت بارداری مادر امام حسین(ع) به او و فاصله میان تولّد برادرش و بارداری به او چقدر بود؟
 16

مِخْنَف بن سُلَيم

مِخْنَف بن سُلَيم کیست؟
 16

مُخرِج

صفت مُخرِج خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 15

مختار ثقفى

زندگینامه مختار را به اختصار بیان کنید.
 23
صفحه از 234
تعداد موارد : 2336