بازدید : 16

تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی

چکیده : پژوهش‌های پیشین گویای رابطه مثبت دین، معنویت، و دینداری با بهزیستی و سلامت روانی است. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی رابطه دین با بهزیستی ذهنی می‌پردازد. این پژوهش به برازش یک مدل علّی بهزیستی ذهنی بر اساس دین می‌پردازد که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر آقابابائی
پديدآورنده : فرامرز سهرابی
پديدآورنده : حسین اسکندری
پديدآورنده : احمد برجعلی
پديدآورنده : نورعلی فرخی
بازدید : 16

الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم

چکیده : این پژوهش به منظور معرفی الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم طراحی شد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود و به شیوه اجتهاد دینی انجام گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که از تحلیل آموزه‌های دینی، دو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مهدی خطیب
بازدید : 16

تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی

چکیده : پژوهش حاضر به منظور تدوین و عرضه الگوی شکرگزاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بررسی اثربخشی آن بر رضایت از زندگی بررسی شده است. فرض این پژوهش آن است که افزایش میزان قدردانی، باعث افزایش رضایت از زندگی و پیش‌بینی‌کننده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود اصفهانیان
پديدآورنده : محمود گلزاری
پديدآورنده : فرید براتی سده
بازدید : 17

ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام

چکیده : پژوهش حاضر با هدف ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر، بر اساس آموزه‌های اسلام، طراحی و اجرا شده است. برای رسیدن به این هدف از دو روش توصیفی و پیمایشی استفاده شد. در روش توصیفی، پس از بررسی روان‌شناختی متون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی باقری آغچه بدی
پديدآورنده : محمود گلزاری
پديدآورنده : فرامرز سهرابی
بازدید : 14

اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی

چکیده : عملکرد مطلوب خانواده مستلزم ارتباط مناسب همسران است که این ارتباط الگوی تعاملی مناسبی را طلب می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تدوین اصول تعاملات زوجین و خانواده و عرضه الگوی ارتباطی مناسب انجام شده است. این پژوهش حاصل تحلیل متون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مسعود جان بزرگی
پديدآورنده : حسین بستان
پديدآورنده : محمد زارعی توپ خانه
بازدید : 11

پایه نظری رضامندی بر اساس منابع اسلامی؛ بازسازی و بسط نظریه پیشین

چکیده : هدف پژوهش، بررسی ماهیت رضامندی و پایه نظری آن بر اساس منابع اسلامی است. نوع پژوهش، کتابخانه‌ای و روش آن تحلیل محتوا با استفاده از مدل فهم روان‌شناختی متون دینی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رضامندی، نوعی ارزیابی مثبت از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسندیده
بازدید : 7

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ۷ اصل تربیتی پیامبر(ص) بر مهارت‌های ‌اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : موسی چوپانی
پديدآورنده : ابراهیم نعیمی
پديدآورنده : حسین حسینی
بازدید : 10

مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام

چکیده : خشم یکی از هیجانات کاملاً معمولی و اغلب سالم در روان‌شناسی است. پیامدهای خشم از دیرباز در ادبیات و متون فلسفی، دینی و علمی بیان شده‌اند. هدف نوشتار حاضر بررسی خشم از دید اسلام برای تولید ابزارها و روش‌های سنجش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر محمد شهسوارانی
پديدآورنده : مریم حکیمی کلخوران
پديدآورنده : مرسده عصمت نیا
پديدآورنده : سعیده جعفری
پديدآورنده : کلثوم ستاری
بازدید : 21

ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام

چکیده : این پژوهش در پی طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس «عفو و گذشت با نگاه به منابع اسلامی» به منظور سنجش میزان عفو و گذشت در میان دانشجویان و طلاب گرامی است. بدین‌منظور، ابتدا با استفاده از منابع معتبر اسلامی، مؤلفه‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نورعلی فرخی
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : حسن کریمی
بازدید : 17

ملاک ارزیابی کشف و رؤیای صادقه در عرفان

چکیده : ملاک ارزیابی کشف و رؤیای صادقه در عرفان چکیده کشف، مکاشفه و رؤیای صالح از جمله کلمات کلیدی عرفان محسوب می‌گردند و در تمام مکاتب تصوف و عرفان اسلامی این اصطلاحات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. این واژگان از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سجاد واعظی
پديدآورنده : امیر جوان آراسته
صفحه از 260
تعداد موارد : 2600