4 شوال 1438  |  29 ژون 2017

بهترين ادب‌آموز

امام علی علیه السلام

كَفاكَ مُؤَدِّبا لِنَفسِكَ تَجَنُّبُ ما كَرِهتَهُ مِن غَيرِكَ؛

دورى كردن از آنچه از ديگران ناخوش می‌دارى، بهترين ادب‌آموز توست.

غرر الحكم: ح ۷۰۷۷ / فرهنگ‌نامه ادب، ص29


مناسبتهاي روز:

روز مبارزه با سلاح¬هاي شيميايي و ميكروبي